Kancelaria oferuje naszym Klientom pomoc z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Świadczenie obsługi prawnej obejmuje m.in.

  • Doradztwo z zakresu postępowania upadłościowego oraz postępowania naprawczego na zlecenie podmiotów tego postępowania, w tym dochodzenie zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.
  • Reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.
  • Obsługa prawna oraz doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych, co do których ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu.
  • Pomoc prawna w zakresie opracowywania propozycji układowych.
  • Pomoc prawna przy realizacji układu.
Free Divi WordPress Theme, Find new Free Android Games at dlandroid24.com