Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę prawną w obszarze prawa sportowego.

Bogate doświadczenie Kancelarii w zakresie prawa sportowego bazuje na kilkudziesięcioletnim praktyce Partnera Zarządzającego Kancelarii – wielokrotnego Mistrza Polski oraz Członka Kadry Narodowej. 

 

Posiadamy wyjątkowo bogate doświadczenie w zakresie tworzenia sportowych spółek akcyjnych,

jak również zajmujemy się bieżącą obsługą klasowych drużyn piłkarskich.

 

Reprezentowaliśmy naszych Klientów z sukcesem w sporach przed organami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna w zakresie prawa sportowego obejmuje m.in. :

 

 • przygotowywanie i opiniowanie profesjonalnych kontraktów oraz umów ze sportowcami, trenerami, menadżerami, 

 • zakładanie sportowych spółek akcyjnych,

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o świadczenie usług marketingowych i reklamowych (umowy sponsorskie),

 • analizę korzyści podatkowej z tytułu umów sponsorskich oraz dofinansowań podmiotów prawa sportowego,

 • wprowadzanie do obrotu oraz obrót suplementami diety,

 • sporządzanie regulaminów i statutów klubów sportowych i związków sportowych oraz innych wewnętrznych aktów regulujących działalność podmiotów sportowych,

 • bieżącą obsługę prawną klubów oraz związków sportowych,

 • prowadzenie sporów sądowych cywilnych oraz gospodarczych,

 • ochronę praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych klubów sportowych oraz ochronę wizerunku sportowców,

 • reprezentowanie klubów sportowych przed organami związków sportowych,

 • reprezentowanie polskich związków sportowych przed Ministrem Sportu i Turystki,

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych.