Jako jedna z nielicznych Kancelarii podejmujemy się prowadzenia skomplikowanych spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych, w tym praw do renty i emerytury m.in. z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, która obejmuje:

  • prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem stosunku pracy, jego rozwiązaniem oraz wypowiedzeniem,
  • przygotowanie i wdrażanie aktów wewnętrznych m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, statutów normujących stosunki pracy,
  • opracowywanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, kontraktów przedstawicielskich , umów cywilnoprawnych, umów o zakazie konkurencji, wypowiedzeń oraz porozumień kończących stosunek pracy, umów w przedmiocie odpowiedzialności materialnej pracowników,
  • reprezentację klientów w sporach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed sądami wszystkich instancji,
  • przygotowywanie wniosków, odwołań i pism procesowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Free Divi WordPress Theme, Find new Free Android Games at dlandroid24.com