• prowadzenie postępowań dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów, 
  • prowadzenie postępowań dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów,
  • analiza skutków podatkowych transakcji (realizowanych przedsięwzięć gospodarczych), także pod kątem optymalizacji opodatkowania,
  • analiza ryzyka i spodziewanych kierunków kwestionowania przyjętych rozwiązań przez organy podatkowe (organy kontroli skarbowej),
  • wskazywanie możliwości uniknięcia negatywnych konsekwencji: finansowych i karnych-skarbowych, mogących wystąpić w związku z nieprawidłową realizacją zobowiązań podatkowych,
  • reprezentowanie podatników w sporach z organami podatkowymi, na etapie całego postępowania kontrolnego oraz podatkowego obydwu instancji,
  • reprezentowanie podatników przed sądami administracyjnymi obydwu instancji (WSA, NSA)

Kancelaria oferuje naszym Klientom również pomoc z zakresu prawa podatkowego.

Świadczenie obsługi prawnej obejmuje m.in.