Jedną z kluczowych specjalizacji Kancelarii jest prawo lotnicze.

Dzięki naszym staraniom już od ponad dekady podmioty prawa lotniczego zlokalizowane na Podkarpaciu mają zapewniony nieustanny rozwój oraz ochronę prawną na rynku usług lotniczych.

Zaangażowanie oraz wsparcie zespołu Kancelarii pozwoliło osiągnąć naszym Klientom wiodące pozycje na rynku lotniczym, w tym również rozszerzyć zakres świadczonych usług związanych m.in.:

 • z przewozem lotniczym,
 • szkoleniem wybitnych specjalistów z zakresu lotnictwa takich jak:
  • mechaników lotniczych różnego typu silników,
  • pilotów w tym pilotów doświadczalnych,
  • pilotów liniowych wielo i jedno silnikowych etc.

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • analizy przepisów ustawy o prawie lotniczym oraz aktów wykonawczych, w tym sporządzania opinii prawnych, pism etc.,
 • doradztwa w sprawach regulacyjnych,
 • transakcji sprzedaży udziałów i procesów zmian właścicielskich w strukturach przewoźników lotniczych,
 • opracowywania umów dzierżawy, najmu, sprzedaż statków powietrznych,
 • doradztwa w sprawach licencjonowania personelu lotniczego,
 • doradztwie w sprawach spornych z Urzędem Lotnictwa Cywilnego z zakresu:

  – certyfikatu ATO- Organizacji Szkolenia Lotniczego,

  – AOC- przewoźnika lotniczego,

  – CAMO- Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu,

  – Organizacji Obsługowej zatwierdzonej wg Part 145 oraz organizacji szkolącej part 147,

 • doradztwa w postępowaniach reklamacyjnych,
 • przygotowywania projektów umów o obsługę naziemną statków powietrznych w oparciu o wymagane przepisy lotnicze,
 • opracowywaniu oraz aktualizacji programów ochrony przewoźnika przed aktami bezprawnej ingerencji,
 • spraw dotyczących pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub opóźnienia lotu,
 • spraw dotyczących roszczeń Klientów z tytułu ubezpieczenia statków powietrznych,
 • powstałej szkody z tytułu zdarzeń oraz wypadków lotniczych,
 • doradztwie w sprawach bieżącej obsługi spółek prowadzących działalność lotniczą,

 

Free Divi WordPress Theme, Find new Free Android Games at dlandroid24.com