Kancelaria oferuje naszym Klientom pomoc z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego.

Działania Kancelarii nakierowane są na wspieranie Klientów Korporacyjnych oraz podmiotów gospodarczych zapewniając im sprawne i bezproblemowe funkcjonowanie na rynku Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.

Świadczenie obsługi prawnej obejmuje m.in.:

 • kompleksową obsługę prawna w zakresie bieżącej działalności podmiotów gospodarczych,
 • negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych,
 • analizę projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta,
 • nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów,
 • sądowe dochodzenie roszczeń,
 • windykację należności,
 • kompleksową obsłuę procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych oraz innych innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji i stowarzyszeń,
 • obsługę prawą organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników),
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych,
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów,
 • reprezentację Klientów w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami, udział w negocjacjach.
Free Divi WordPress Theme, Find new Free Android Games at dlandroid24.com