Dzięki wieloletniej praktyce w prowadzeniu zawiłych i wyróżniających się wysoką wartością sporów budowlanych, jak również stosowaniu w praktyce prawa budowlanego legitymujemy się bogatym doświadczeniem z zakresu spraw budowlanych, dzięki któremu zapewniamy naszym Klientom najwyższy poziom świadczonych usług.

Kancelaria zapewnia wysoce specjalistyczną pomoc prawną na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.

  Naszym Klientom towarzyszymy od momentu nabycia nieruchomości, aż do zakończenia procesu inwestycyjnego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • udzielania porad prawnych dotyczących inwestycji budowlanych,  
  • negocjacji, opiniowania i opracowywania wszelkich umów występujących w procesie budowlanym (z projektantami, inwestorami, wykonawcami i podwykonawcami, pracownikami)

  • rozwiązywania bieżących problemów występujących na etapie realizacji procesu budowlanego, w tym związanych z niewykonaniem i nienależytym wykonaniem robót budowlanych, sporów z dostawcami materiałów, dotyczących sankcji wynikających z wiążących strony umów handlowych(kar umownych),

  • dochodzenia przeterminowanych wierzytelności (egzekucja), celem zapewnienia płynności finansowej firmy,

  • reprezentowania Klienta przed sądami we wszelkich sprawach związanych z procesem budowlanym,

  • prowadzenia stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa budowlanego. 

 

Free Divi WordPress Theme, Find new Free Android Games at dlandroid24.com