Kancelaria Radców Prawnych Rzeszów

Zespół Kancelarii od wielu lat zajmuje się skomplikowanymi sprawami z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa lotniczego, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, prawa transportowego, ochrony danych osobowych, prawa samorządu terytorialnego etc.

Kancelaria oferuje usługi w szczególności w kwestiach:

  • sporządzania wniosków i odwołań w sprawach administracyjnych,
  • sporządzania skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje,
  • udzielania pomocy prawnej w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych,
  • udzielania porad oraz wydawania opinii,
  • reprezentacji klientów w postępowaniach administracyjnych,
  • zastępowania klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Free Divi WordPress Theme, Find new Free Android Games at dlandroid24.com