Osoby poszkodowane często nie są świadome przysługujących im praw, jak również wysokości należnej rekompensaty.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie skutecznego dochodzenia odszkodowań. 

   

     Naszym Klientom pomagamy uzyskać należne im odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznane krzywdy,

      zwrot kosztów leczenia,pogrzebu, renty.

Kancelaria oferuje pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych szkody powstałej na osobie lub mieniu z tytułu: 

 • wypadków komunikacyjnych, w tym lotniczych,
 • błędów medycznych i zaniedbań lekarskich,
 • wypadków przy pracy, wypadków na budowie, wypadków rolniczych,
 • zniszczenia budynków i budowli (zalania, pożaru, kradzieży, wyjątkowo intensywnych opadów śniegu i innych zdarzeń losowych),
 • wywłaszczenia nieruchomości w trybie tzw. specustawy,
 • przewlekłości postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 • zagubionych przesyłek, utraconego bagażu, opóźnień w lotach.

{onadto Kancelaria świadczy pomoc w zakresie:

 

 • analizy sytuacji prawnej poszkodowanego,
 • prowadzenia negocjacji i postępowań w trybie przedsądowym w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia przeciwko sprawcom szkód majątkowych i niemajątkowych oraz ubezpieczycielom,
 • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia przeciwko sprawcom szkód oraz towarzystwom ubezpieczeniowym,
 • doradztwa przy ustaleniu i udokumentowaniu zakresu oraz wysokości doznanej szkody.
Free Divi WordPress Theme, Find new Free Android Games at dlandroid24.com